Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong nghề xuất nhập khẩu, câu hỏi về mặt hàng nào phải kiểm tra chất lượng hàng hóa hay quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa ra sao luôn được nhiều người quan tâm.

Vậy để hiểu rõ hơn những vấn đề về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Kênh Logistics nhé!

1. Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Là Gì?

Bạn cần chuẩn bị chứng từ, chi phí, nhân lực có kiến thức về kiểm tra chuyên ngành từ trước nếu bạn cần làm kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu để tránh việc bị động gây tốn nhiều thời gian và chi phí.

Kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu là việc cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra xem hàng hóa đó có đạt yêu cầu hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của chuyên ngành hay không. Cơ quan thực hiện có thể là Bộ Y Tế, Bộ Thông tin Truyền Thông, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn,…

Lô hàng xuất nhập khẩu đó sẽ được cấp giấy chứng nhận và có đủ giấy tờ xuất khẩu, nhập khẩu nếu kết quả kiểm tra là ĐẠT. Lô hàng sẽ không được cấp chứng nhận, và hàng đó sẽ không đủ tiêu chuẩn nhập hoặc xuất khẩu trong trường hợp không đạt.

»»» Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt

2. Tại Sao Phải Làm Kiểm Tra Chất Lượng?

Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành có vai trò vô cùng quan trọng. Thường thì việc kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu diễn ra nhiều hơn so hàng xuất khẩu.

Trước khi xuất nhập khẩu một lô hàng thì bạn cần tìm hiểu rõ xem mặt hàng đó có là mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu hay không.

Và nếu hàng hóa đó được phép xuất nhập khẩu thì nó có phải hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hay không. Điều đó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định là có nên xuất nhập khẩu lô hàng đó hay không.

3. Quy Định Về Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa Nhập Khẩu

– Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (từ ngày 01/7/2008 bắt đầu có hiệu lực).

– Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trong Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 21/11/2007 của Chính phủ (hiệu lực thi hành sau 15 ngày so với ngày đăng Công báo);

– Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2009);

– Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (từ ngày 01/06/2017 có hiệu lực);

– Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ( từ ngày 27/01/2013 có hiệu lực);

– Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung một số điều từ Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/10/2017).

– Quyết định về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định trong Quyết định số 1171/2015/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015

Kiểm tra chất lượng hàng hóa

»»» Lộ Trình Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu

4. Danh Mục Hàng Hóa Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Chất Lượng

Hiện nay vẫn chưa có 1 văn bản nào liệt kê đầy đủ danh mục hàng làm kiểm tra chuyên ngành. Bạn cần xác định trước mặt hàng xuất nhập khẩu đó thuộc quản lý của bộ nào.

– Danh mục Thiết bị Y tế cần Kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thông tư 30/2015/TT-BYT

– Bảng mã số HS của danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch ban hành trong quyết định 4758/QĐ-BNN-TY

– Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam trong Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT

– Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.

– Danh sách mặt hàng máy móc nông nghiệp phải Kiểm tra Chất lượng Nhà nước khi nhập khẩu trong công văn 613/CB-CD-BNNPTNT ngày 08/07/2016.

– Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Công Thương công bố trong Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 ( có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018).

– Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 16/06/2017

– Danh Mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu được quy định trong thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

– Danh mục hàng hóa nhóm 2 và trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được ban hành trong Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành

Trên đây là danh sách các văn bản quy định của các bộ về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn khi làm kiểm tra chất lượng hàng hóa vì đây là những văn bản được áp dụng cho rất nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu ở nước ta hiện nay.

5. Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa Nhập Khẩu

Bước 1: Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả Kết quả -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

  • Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong trường hợp hồ sơ đầy đủ
  • Công chức tiếp nhận hồ xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Trong thời gian 25 ngày làm việc người nhập khẩu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu người nhập khẩu chưa bổ sung đủ hồ sơ trong thời hạn trên thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành.

Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho lô hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết mà các cá nhân, tổ chức sẽ đến nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Thủ Tục Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa Nhập Khẩu

– Cần 01 bộ hồ sơ gồm:

+ 04 bản Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được làm theo mẫu quy định.

+ Bản photocopy các loại giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hoá (nếu có) có kèm theo (Packing list).

+ 01 bản sao có chứng thực hoặc bản photo có mang kèm theo bản chính để đối chiếu chứng chỉ chất lượng .

+ Các tài liệu khác có liên quan:

  • Bản sao có xác nhận của người nhập khẩu của vận đơn (Bill of Lading);
  • Hóa đơn (Invoice);
  • Tờ khai hàng nhập khẩu;
  • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin) (nếu có);
  • Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);
  • Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Người nhập khẩu phải cam kết đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến quy trình và thủ tục kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Hy vọng những chia sẻ của Kênh Logistics trong bài viết sẽ có ích cho bạn trong công việc và đời sống.

Xem thêm: 

Rate this post
Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *